B.Y.O. สัญญา

ในช่วงวางแผน ได้ทำการค้นคว้าหนังสือแนะนำต่างๆ มากกว่า 20 เล่มในตลาด สัมภาษณ์ความชอบของผู้บริโภคมากกว่าพันคน และปรับปรุงความชอบและรูปร่างของผู้ชายเอเชีย การออกแบบและผลิตใช้เวลาเกือบหนึ่งปี โดยจะวางจำหน่ายพร้อมกันในฮ่องกงและไต้หวันในช่วงฤดูร้อนปี 2564 เพื่อให้ผู้ชายจากไต้หวัน ฮ่องกง และเอเชียได้รับประสบการณ์การสวมใส่ที่แปลกใหม่และดีกว่าเดิม

นอกจากนี้ B.Y.O เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นข้อพิจารณาที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาธุรกิจของเรา และกำลังส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เราจะมองหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อผิวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนำไปสู่ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

แฟชั่นที่ยั่งยืน

快速時裝的興起令消費者可以展現多樣的潮流面貌,但時裝產業對環境的破壞不容忽視。服飾的製造、運輸和銷售的過程中往往會使用不計其數的化學劑及環境資源,可能導致災難性的影響。

B.Y.O.致力於實踐企業社會責任,為社會締造可持續發展。我們Classic M.I.T. 系列所生產販售的服飾,在布料染色階段即採用「環保染」。我們堅持使用對環境與消費者都友善的材料,同時盡量簡化生產工序,從而節省大量水資源並符合能源效益。

製程通過OEKO-TEX® Standard認證,我們希望藉此推動永續環保的服飾品牌。

ประสบการณ์ตอนนี้
 • ประหยัดน้ำ 60%

  การย้อมผ้าแบบดั้งเดิม (รวมถึงการซัก) ใช้น้ำ 40-50 ลิตรต่อผ้าฝ้ายหนึ่งกิโลกรัม ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำอย่างมาก

  การย้อมสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องการน้ำเพียง 15-20 ลิตร ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 60%

 • ประหยัดพลังงาน 70%

  นอกจากจะใช้น้ำมากแล้ว กระบวนการผลิตสีย้อมยังต้องปล่อยไอน้ำจำนวนมากด้วย

  เมื่อเทียบกับการใช้ไอน้ำ 6.5 ลิตรในการย้อมผ้าแบบดั้งเดิม การย้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้ไอน้ำเพียง 1.7 ลิตรในการย้อมผ้าฝ้าย 1 กิโลกรัม ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ 70% และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

 • ลดมลภาวะจากสารเคมี

  การย้อมสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิตลงได้อย่างมาก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 50% และประหยัดสีเคมีได้มาก ลดมลพิษของสารที่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำและความเสียหายต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน การใช้สีย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้

1 / 3