ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และคุกกี้นี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้กับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณเมื่อใช้ "เว็บไซต์" นี้ (เว็บไซต์) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "เรา", "ของเรา" และ "พวกเรา" หมายถึง BWOO Co., Ltd. รวมถึงบริษัทแม่และบริษัทย่อยของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง BYO Trading Limited และ Zhuan Gao Gao Entertainment Co., Ltd. . และ "คุณ" หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์

เราใช้และประมวลผลตามระเบียบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (“PDPO”) หรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเครือจักรภพของออสเตรเลีย) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (กำหนดด้านล่าง). การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด ซึ่งอาจแก้ไขได้เป็นครั้งคราว คุณสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดโดยอ้างอิงจากกราฟิก "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขนโยบายฉบับแก้ไข คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์นี้

เรารวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้อย่างไร
เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ แก่เรา เราเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPO เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยให้เราทราบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งข้อมูลให้เราเมื่อคุณทำการซื้อ ขอข้อมูล ลงทะเบียน/ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเรา ลงทะเบียนเพื่อรับคะแนนโบนัส สร้างบัญชีออนไลน์ หรือเข้าร่วมในบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพศ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") จากนั้นเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างไฟล์โปรไฟล์ผู้ใช้ ในบริบทนี้ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณให้กับเราทางออนไลน์กับข้อมูลอื่นๆ ที่เรามี ธุรกรรมและการสื่อสารที่รวบรวมหรือประมวลผลโดยสมาชิกของเรากับผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เช่น บันทึก คุกกี้ ประเภทของเบราว์เซอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย:
หากคุณเลือกที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูล เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับเรา คะแนนโบนัส และ/หรือเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับ B วาย อ

此隱私、保安和 Cookie 政策(”隱私權政策”)適用於使用本”網站”(網址)時,收集您個人資料的處理方式。在本隱私權政策 “我們”、”我們的” 和 “我們” 是指 畢哇噢股份有限公司,連同我們的母公司和子公司,包括但不限於BYO Trading Limited及轉高高娛樂有限公司 . 而 “您”,就是指網站的使用者。

我們根據此隱私權政策條例、香港特別行政區的《個人資料(私隱)條例》(”PDPO”), 或其它適用法律(包括澳洲的《聯邦隱私法》)使用並處理您的個人資料(定義如下)。使用本網站表明您接受了本隱私權政策的最新版本,隱私權政策可能會不定期修改。您可以引用本頁頂部的「最後更新版」圖文來確定上次修訂此隱私權政策的時間。如果您不同意修改後的政策條款,您應停止使用本網站。

我們如何向使用者收集資料
參觀我們的網站時,您沒有義務提供我們任何資訊。根據 PDPO,我們是處理個人資料的資料使用者。我們收集您向我們公開的個人資訊。例如,當您購買、要求資訊、登記/註冊我們的電子報、註冊我們的紅利積點、建立線上帳戶或參與本網站的任何服務時,您可以向我們提交資訊。此資訊可能包括您的姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址、性別、信用卡資訊或其他與您相關的資訊(統稱 “個人資料”)。然後,我們會使用個人資料建立使用者個人資料檔。在此脈絡下,我們可以將您線上提供給我們的資訊與我們所持有的其他資訊、交易和由我們與授權分包商的成員收集或處理的通訊連結。我們亦會自動收集使用網站的某些資料,如記錄檔、cookie、瀏覽器類型以及其他電腦或裝置資訊,如下所述。

處理個人資料的目的
我們可能會使用您的資料進行多種用途:
如果您已選擇接受我們的行銷資訊,我們可能使用您的個人資料,向您發送關於我們的資訊、我們的紅利積點與/或接收關於B.Y.O. 品牌促銷和產品的最新消息,包括但不限於服飾、化妝品、裙裝、眼鏡、時裝配件、鞋類、香水、手提包、傢飾、襪類、牛仔服飾、休閒運動服飾、領帶、西裝、泳裝、手錶和其他產品。我們將透過電子報與電子郵件傳送這些資訊。為此,我們會處理您的姓名、電子郵件地址、性別、生日日期和收件地址,以及一份電子報概覽。只要您希望收到我們的資訊,我們便會一直保留您的個人資料。只要聯繫我們,或透過每封電子郵件裡含有的取消訂閱選項,隨時皆可取消接收我們的通訊或更新。

您的資料也可能經由我們處理,用來管理網站的技術與功能。當您造訪我們的網站時,網站管理員會將技術資料連結到網站的使用,以便提供網站的各種功能。這些技術資料可供網站管理員管理網站,例如透過解決技術難題或改善網站某些部分的便利性。藉此,我們確保您可以在網站上繼續快速、輕鬆地搜尋資訊。因此,我們使用如第 7 節所述的 cookie,同時處理技術資料,如您的電腦 IP 位址、網站上已造訪的網頁、您使用的網絡瀏覽器、上一個/下一個造訪的網站以及造訪的持續時間。只要法律為此目的而規定,我們就會盡可能保留技術資料。

當您透過網站或電子郵件通訊以外的方式聯繫我們時,可能會使用您的個人資料來回答您的問題。為此,我們會處理您的姓名、您的聯繫資訊、關於您的問題的雙方通信,以及您提供給我們所需回答問題的所有個人資料。在法律規定的時間段,您的資料將保留我們的系統中。超過法律規定的時間段後,除了您的姓名、聯絡資訊、聯繫日期、問題主旨以外,所有資料都將遭刪除。

您的個人資料也可用於以下目的:
為您提供我們的服務和產品,包括經營、維護、管理和操作我們的服務和產品;管理資訊和統計資料的產生;若您參加我們的有獎競賽、活動、比賽、促銷與/或機率遊戲,讓我們能夠組織這些競賽並宣布獲獎者;我們受任何法律、規範、規則、規例、實務守則或指引方針(不論適用於香港特別行政區或境外)而施加或為施行而訂立的公開義務及其它規定之約束,包括向任何法律、監管、政府、稅務、執法或其他相關當局公開;管理會員資格;設定發布內容的屬性;處理付款和付款說明;調查、防止或制止欺詐和濫用;記帳;管理論壇;我們的建築物和地面的出入控制和保安措施;實行與上述 (a) 至 (k) 項直接相關的任何其他目的。

誰可以存取您的資料
我們使用第三者代表我們執行某些處理活動來操作網站,例如網站託管、付款處理、產品或服務之執行、提供內容和網站管理。當第三者獲得個人資料以執行這些處理活動的情況下,我們採取了必要的組織和合約措施,以確保我們向第三者提供的個人資料完全只為上述目的而處理。未經您允許,這些第三者無權向您發送任何其他公司相關的產品和服務的資訊。

我們偶然可能與第三者合作,安排有獎競賽、促銷或機率遊戲。在這種情況下,網站將會有明確說明。如果您選擇參加這類的有獎競賽、活動或機率遊戲,您的個人資料將(以所需的程度)在必要時提供給這些第三者。

在某些地點,我們也會使用第三者進行償付能力檢查。我們會盡量保留從第三者收取的資料,以提供您所需的服務。如需詳細資料,請在此處按一下,以查看訂單條款與條件中的付款部分。

我們不會將客戶的個人資料轉售給第三者作為行銷用途。但是,我們可以與某些第三者共用非識別個人的資訊,如本文所述。

根據適用的法律,我們還可以在特殊情況下發布個人資料,以配合執法部門和政府機構的要求,執行網站使用條款和其他協定,並保護客戶和其他使用者。當我們相信公開這些資訊是必要的或正當的,例如識別、聯繫某人,或對某人因可能損害或影響公司或其他使用者的權利或財產,或傷害其他人而採取法律行動,我們可能照做不誤。

我們可以透過合併或收購,將個人資料轉移到子公司或第三者,作為業務資產轉移的一部分。

為方便第 3 條所載的目的,我們可向第 3 條所列的第三者轉讓、公開、授權他人查閱或分享您的個人資料,而您亦承認該第三者可在香港特別行政區以外的地方及您的原籍國(包括在美國和歐洲聯盟內),且您的個人資料可能被轉移到資料保護法律與 PDPO 或其他適用法律極為不同或目的不同 (包括澳洲隱私法)之地點。

如根據 3.7 條轉讓您的個人資料,我們會採取步驟,確保居住在香港特別行政區以外或您的原籍國的第三方收件者,將您個人資料的保護標準必須至少等同於 PDPO 以及您所居住地點的法律管轄。我們也要求第三者將您的個人資料保密。

記錄檔
與大多數網站相同,我們自動收集非個人的可辨識資訊,同時將資訊儲存在記錄檔中。此資訊包括互聯網通訊協定 (IP) 位址、瀏覽器類型、互聯網服務供應商 (ISP)、參照/退出頁面、作業系統、資料/時間戳記和點擊資料。我們使用此類不會辨識使用者的資訊,藉此分析趨勢、管理網站、收集關於網站使用者群的人口統計資訊。我們不會將此自動收集的資訊連結到個人辨識資訊。

社交平台
最後,如果您在社交網站上公開發布關於我們的資訊,或直接與我們聯繫,我們會在這類貼文或是公開個人檔案中收集並處理這些資料。主要目的是為了解決客服需求,同時監察並希望影響大眾對我們的觀感。

請注意,如果您選擇該選項,網站上的活動也將提供給社交平台,但不限於 Facebook、Twitter、Pinterest 等。如果您選擇透過這類的社交媒體管道分享我們的網站,依您的帳戶設定不同,您個人網頁上(如 LinkedIn、Facebook 或 Twitter)所有的訪客可能都會看見您的個人資料(如姓名以及對 B.Y.O. 品牌感興趣的事實)。對這類社交媒體網站的使用受到適用的社交媒體網站的條款及條件(包括隱私權政策)之約束。

我們不負責處理這些社交媒體平台的個人資料或隱私權政策。我們的一般條款及條件以及本隱私權政策不適用於此類社交媒體平台。

連結到其他網站
您會在網站上找到其他網站的連結。雖然我們精心挑選了這些網站,但我們不負責處理透過這些網站所使用的個人資料。因此,我們的一般條款與條件的使用與販售,以及此隱私權政策並不適用於這些網站。

此網站使用 COOKIE
本網站使用 Cookie。Cookie 是由網站發送的小檔案,會透過瀏覽器儲存在電腦硬碟裡,以便我們在您返回網站時辨識您的瀏覽器。Cookie 可以收集網站使用方式的相關資料,如造訪的頁面和使用的持續時間。當您使用此網站時,Cookie 會向我們發送資料。在我們的網站上,我們會使用絕對必要 Cookie、性能 Cookie、功能 Cookie、廣告 Cookie、第一方 Cookie、第三方 Cookie、永久 Cookie 和工作階段 Cookie。

為了讓您可以在網站上任意移動並使用功能(如進入網站的安全地點),絕對必要 Cookie 是不可或缺的基礎 。如果沒有這些 Cookie,就無法提供您所要求的服務,如購物籃或電子帳單。

性能 Cookie 收集網站使用及已造訪的頁面的匿名資訊,例如您最常造訪的網頁,以及網頁是否顯示錯誤資訊。這些 Cookie 不會收集標識您的資訊。這些 Cookie 收集的都是彙總資訊, 因此採匿名方式。此資訊僅用於改進網站的運作方式。

功能 Cookie 會記憶您的選項與選擇,以改善您對網站的體驗。例如,Cookie 允許您將產品放置在購物車中,並查看購物 เนื้อหาของรถ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณเลือก (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือตำแหน่งของคุณ) และมอบคุณสมบัติขั้นสูงที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถทราบได้ว่าคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเราแล้ว หรือหากผู้ใช้เห็นหน้าใดหน้าหนึ่งเป็นครั้งแรก คุกกี้เหล่านี้ถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์อื่นได้

คุกกี้โฆษณารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อทำให้โฆษณามีความเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและเพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา โดยปกติคุกกี้เหล่านี้จะถูกวางไว้บนหน้าเว็บโดยได้รับอนุญาตจากเครือข่ายโฆษณาและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ โดยจะจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอื่นๆ เช่น ผู้โฆษณา

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าใครกำลังเยี่ยมชมหน้าหนึ่งๆ กำหนดความถี่ในการเข้าชมหน้าหนึ่งๆ กำหนดว่าไซต์ใดเป็นที่นิยมมากที่สุด และตรวจสอบการใช้งานไซต์

คุกกี้ของบุคคลที่สามใช้เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้เข้าชม ตลอดจนควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์โดยรวมและการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เซสชันใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเพจ เพื่อให้คุณสามารถดึงเพจกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เซสชันจะสิ้นสุดลงและคุกกี้จะถูกลบ

คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจัดเก็บค่ากำหนดของคุณและเพื่อจดจำคุณในการเข้าชมครั้งต่อไป

คุกกี้ที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง: เราจะวางเฉพาะคุกกี้ที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้และจดจำการตั้งค่าของคุณผ่านคุกกี้ที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมคือหน้าที่เข้าชมและระยะเวลาเซสชันของผู้ใช้ เราหวังว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้ หากคุณไม่ยอมรับการวางคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกบล็อก

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ช่วยให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ได้ (แม้ว่าคุณจะไม่ต้องการยอมรับก็ตาม) เราไม่ได้ควบคุมการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้รับมอบฉันทะที่ให้บริการวิเคราะห์เว็บสำหรับเว็บไซต์ หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ โปรดปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่เพื่อปิดใช้งานคุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้ฟังก์ชันทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดใช้งานคุกกี้ส่วนใหญ่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบบริการด้านเทคนิคของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีดูว่าคุกกี้ใดได้รับการตั้งค่าและวิธีจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ www.cookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ( Analytics) ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Inc. (Google) Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไร Google ใช้สถิติโดยรวมเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์อย่างไร Google อาจให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ Google หรือบุคคลที่สามต้องประมวลผลข้อมูลนี้ในนามของ Google คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่นี่

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้การป้องกันความปลอดภัยด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้จากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต และการประมวลผลรูปแบบอื่นที่ผิดกฎหมาย เราใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ไฟร์วอลล์และการเข้ารหัส และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มหรือเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ จะมีการใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (HTTP ผ่าน SSL หรือที่เรียกว่า HTTPS) ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนส่ง ข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองแต่มีให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปลอดภัย 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของคุณในลักษณะที่ตลาดยอมรับได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ไต้หวันอายุ 20 ปี) ก็ต่อเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายคนใดคนหนึ่งของพวกเขาได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และได้รับลายลักษณ์อักษรจากพวกเขาแล้ว ได้รับอนุญาตก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (20 ปีในไต้หวัน) จึงจะสร้างบัญชีกับเราได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง: ผู้ใช้เว็บไซต์ควรตรวจสอบนโยบายเป็นระยะเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขในวันที่ดังกล่าวข้างต้น นโยบายนี้สามารถบันทึกหรือพิมพ์โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้านี้

ติดต่อ – สิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณไม่ต้องการติดต่อ เราผ่านการตลาดโดยตรง โปรดติดต่อเราทางอีเมลด้านล่าง นอกจากนี้ เมื่อมีการร้องขอ เราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถแก้ไข แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา เราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในไฟล์ไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับชื่อของผู้เข้าชมเท่านั้น ตาม PDPO เรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณในการดำเนินการและดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูลของคุณ

รายละเอียดการติดต่อ: byodesignhk@gmail.com

อัปเดตล่าสุด - 01 พฤษภาคม 2022

ข้อ 7 เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบุคคลที่สามที่อาศัยอยู่นอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือในประเทศต้นทางของคุณ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานอย่างน้อยเทียบเท่ากับของ PDPO และ สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ กฎหมายควบคุม เรายังกำหนดให้บุคคลที่สามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ

ไฟล์บันทึก
เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เรารวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลโดยอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ ข้อมูล/เวลาประทับ และข้อมูลการคลิก เราใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการไซต์ และรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของไซต์ เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัตินี้กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

แพลตฟอร์มโซเชียล
สุดท้าย หากคุณโพสต์เกี่ยวกับเราแบบสาธารณะบนไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือติดต่อเราโดยตรง เราจะโพสต์ในโพสต์ดังกล่าวหรือกำหนดให้โปรไฟล์ของคุณเป็นสาธารณะ รวบรวมและ ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ จุดประสงค์หลักคือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริการลูกค้าในขณะที่ติดตามและหวังว่าจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสาธารณชนที่มีต่อเรา

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกตัวเลือกนี้ กิจกรรมบนเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter, Pinterest เป็นต้น หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันเว็บไซต์ของเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ ผู้เยี่ยมชมเพจส่วนตัวของคุณ (เช่น LinkedIn, Facebook หรือ Twitter) อาจเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อและ B) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ วาย อ

此隱私、保安和 Cookie 政策(”隱私權政策”)適用於使用本”網站”(網址)時,收集您個人資料的處理方式。在本隱私權政策 “我們”、”我們的” 和 “我們” 是指 畢哇噢股份有限公司,連同我們的母公司和子公司,包括但不限於BYO Trading Limited及轉高高娛樂有限公司 . 而 “您”,就是指網站的使用者。

我們根據此隱私權政策條例、香港特別行政區的《個人資料(私隱)條例》(”PDPO”), 或其它適用法律(包括澳洲的《聯邦隱私法》)使用並處理您的個人資料(定義如下)。使用本網站表明您接受了本隱私權政策的最新版本,隱私權政策可能會不定期修改。您可以引用本頁頂部的「最後更新版」圖文來確定上次修訂此隱私權政策的時間。如果您不同意修改後的政策條款,您應停止使用本網站。

我們如何向使用者收集資料
參觀我們的網站時,您沒有義務提供我們任何資訊。根據 PDPO,我們是處理個人資料的資料使用者。我們收集您向我們公開的個人資訊。例如,當您購買、要求資訊、登記/註冊我們的電子報、註冊我們的紅利積點、建立線上帳戶或參與本網站的任何服務時,您可以向我們提交資訊。此資訊可能包括您的姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址、性別、信用卡資訊或其他與您相關的資訊(統稱 “個人資料”)。然後,我們會使用個人資料建立使用者個人資料檔。在此脈絡下,我們可以將您線上提供給我們的資訊與我們所持有的其他資訊、交易和由我們與授權分包商的成員收集或處理的通訊連結。我們亦會自動收集使用網站的某些資料,如記錄檔、cookie、瀏覽器類型以及其他電腦或裝置資訊,如下所述。

處理個人資料的目的
我們可能會使用您的資料進行多種用途:
如果您已選擇接受我們的行銷資訊,我們可能使用您的個人資料,向您發送關於我們的資訊、我們的紅利積點與/或接收關於B.Y.O. 品牌促銷和產品的最新消息,包括但不限於服飾、化妝品、裙裝、眼鏡、時裝配件、鞋類、香水、手提包、傢飾、襪類、牛仔服飾、休閒運動服飾、領帶、西裝、泳裝、手錶和其他產品。我們將透過電子報與電子郵件傳送這些資訊。為此,我們會處理您的姓名、電子郵件地址、性別、生日日期和收件地址,以及一份電子報概覽。只要您希望收到我們的資訊,我們便會一直保留您的個人資料。只要聯繫我們,或透過每封電子郵件裡含有的取消訂閱選項,隨時皆可取消接收我們的通訊或更新。

您的資料也可能經由我們處理,用來管理網站的技術與功能。當您造訪我們的網站時,網站管理員會將技術資料連結到網站的使用,以便提供網站的各種功能。這些技術資料可供網站管理員管理網站,例如透過解決技術難題或改善網站某些部分的便利性。藉此,我們確保您可以在網站上繼續快速、輕鬆地搜尋資訊。因此,我們使用如第 7 節所述的 cookie,同時處理技術資料,如您的電腦 IP 位址、網站上已造訪的網頁、您使用的網絡瀏覽器、上一個/下一個造訪的網站以及造訪的持續時間。只要法律為此目的而規定,我們就會盡可能保留技術資料。

當您透過網站或電子郵件通訊以外的方式聯繫我們時,可能會使用您的個人資料來回答您的問題。為此,我們會處理您的姓名、您的聯繫資訊、關於您的問題的雙方通信,以及您提供給我們所需回答問題的所有個人資料。在法律規定的時間段,您的資料將保留我們的系統中。超過法律規定的時間段後,除了您的姓名、聯絡資訊、聯繫日期、問題主旨以外,所有資料都將遭刪除。

您的個人資料也可用於以下目的:
為您提供我們的服務和產品,包括經營、維護、管理和操作我們的服務和產品;管理資訊和統計資料的產生;若您參加我們的有獎競賽、活動、比賽、促銷與/或機率遊戲,讓我們能夠組織這些競賽並宣布獲獎者;我們受任何法律、規範、規則、規例、實務守則或指引方針(不論適用於香港特別行政區或境外)而施加或為施行而訂立的公開義務及其它規定之約束,包括向任何法律、監管、政府、稅務、執法或其他相關當局公開;管理會員資格;設定發布內容的屬性;處理付款和付款說明;調查、防止或制止欺詐和濫用;記帳;管理論壇;我們的建築物和地面的出入控制和保安措施;實行與上述 (a) 至 (k) 項直接相關的任何其他目的。

誰可以存取您的資料
我們使用第三者代表我們執行某些處理活動來操作網站,例如網站託管、付款處理、產品或服務之執行、提供內容和網站管理。當第三者獲得個人資料以執行這些處理活動的情況下,我們採取了必要的組織和合約措施,以確保我們向第三者提供的個人資料完全只為上述目的而處理。未經您允許,這些第三者無權向您發送任何其他公司相關的產品和服務的資訊。

我們偶然可能與第三者合作,安排有獎競賽、促銷或機率遊戲。在這種情況下,網站將會有明確說明。如果您選擇參加這類的有獎競賽、活動或機率遊戲,您的個人資料將(以所需的程度)在必要時提供給這些第三者。

在某些地點,我們也會使用第三者進行償付能力檢查。我們會盡量保留從第三者收取的資料,以提供您所需的服務。如需詳細資料,請在此處按一下,以查看訂單條款與條件中的付款部分。

我們不會將客戶的個人資料轉售給第三者作為行銷用途。但是,我們可以與某些第三者共用非識別個人的資訊,如本文所述。

根據適用的法律,我們還可以在特殊情況下發布個人資料,以配合執法部門和政府機構的要求,執行網站使用條款和其他協定,並保護客戶和其他使用者。當我們相信公開這些資訊是必要的或正當的,例如識別、聯繫某人,或對某人因可能損害或影響公司或其他使用者的權利或財產,或傷害其他人而採取法律行動,我們可能照做不誤。

我們可以透過合併或收購,將個人資料轉移到子公司或第三者,作為業務資產轉移的一部分。

為方便第 3 條所載的目的,我們可向第 3 條所列的第三者轉讓、公開、授權他人查閱或分享您的個人資料,而您亦承認該第三者可在香港特別行政區以外的地方及您的原籍國(包括在美國和歐洲聯盟內),且您的個人資料可能被轉移到資料保護法律與 PDPO 或其他適用法律極為不同或目的不同 (包括澳洲隱私法)之地點。

如根據 3.7 條轉讓您的個人資料,我們會採取步驟,確保居住在香港特別行政區以外或您的原籍國的第三方收件者,將您個人資料的保護標準必須至少等同於 PDPO 以及您所居住地點的法律管轄。我們也要求第三者將您的個人資料保密。

記錄檔
與大多數網站相同,我們自動收集非個人的可辨識資訊,同時將資訊儲存在記錄檔中。此資訊包括互聯網通訊協定 (IP) 位址、瀏覽器類型、互聯網服務供應商 (ISP)、參照/退出頁面、作業系統、資料/時間戳記和點擊資料。我們使用此類不會辨識使用者的資訊,藉此分析趨勢、管理網站、收集關於網站使用者群的人口統計資訊。我們不會將此自動收集的資訊連結到個人辨識資訊。

社交平台
最後,如果您在社交網站上公開發布關於我們的資訊,或直接與我們聯繫,我們會在這類貼文或是公開個人檔案中收集並處理這些資料。主要目的是為了解決客服需求,同時監察並希望影響大眾對我們的觀感。

請注意,如果您選擇該選項,網站上的活動也將提供給社交平台,但不限於 Facebook、Twitter、Pinterest 等。如果您選擇透過這類的社交媒體管道分享我們的網站,依您的帳戶設定不同,您個人網頁上(如 LinkedIn、Facebook 或 Twitter)所有的訪客可能都會看見您的個人資料(如姓名以及對 B.Y.O. 品牌感興趣的事實)。對這類社交媒體網站的使用受到適用的社交媒體網站的條款及條件(包括隱私權政策)之約束。

我們不負責處理這些社交媒體平台的個人資料或隱私權政策。我們的一般條款及條件以及本隱私權政策不適用於此類社交媒體平台。

連結到其他網站
您會在網站上找到其他網站的連結。雖然我們精心挑選了這些網站,但我們不負責處理透過這些網站所使用的個人資料。因此,我們的一般條款與條件的使用與販售,以及此隱私權政策並不適用於這些網站。

此網站使用 COOKIE
本網站使用 Cookie。Cookie 是由網站發送的小檔案,會透過瀏覽器儲存在電腦硬碟裡,以便我們在您返回網站時辨識您的瀏覽器。Cookie 可以收集網站使用方式的相關資料,如造訪的頁面和使用的持續時間。當您使用此網站時,Cookie 會向我們發送資料。在我們的網站上,我們會使用絕對必要 Cookie、性能 Cookie、功能 Cookie、廣告 Cookie、第一方 Cookie、第三方 Cookie、永久 Cookie 和工作階段 Cookie。

為了讓您可以在網站上任意移動並使用功能(如進入網站的安全地點),絕對必要 Cookie 是不可或缺的基礎 。如果沒有這些 Cookie,就無法提供您所要求的服務,如購物籃或電子帳單。

性能 Cookie 收集網站使用及已造訪的頁面的匿名資訊,例如您最常造訪的網頁,以及網頁是否顯示錯誤資訊。這些 Cookie 不會收集標識您的資訊。這些 Cookie 收集的都是彙總資訊, 因此採匿名方式。此資訊僅用於改進網站的運作方式。

功能 Cookie 會記憶您的選項與選擇,以改善您對網站的體驗。例如,Cookie 允許您將產品放置在購物車中,並查看購物 เนื้อหาของรถ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณเลือก (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือตำแหน่งของคุณ) และมอบคุณสมบัติขั้นสูงที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถทราบได้ว่าคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเราแล้ว หรือหากผู้ใช้เห็นหน้าใดหน้าหนึ่งเป็นครั้งแรก คุกกี้เหล่านี้ถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์อื่นได้

คุกกี้โฆษณารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อทำให้โฆษณามีความเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและเพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา โดยปกติคุกกี้เหล่านี้จะถูกวางไว้บนหน้าเว็บโดยได้รับอนุญาตจากเครือข่ายโฆษณาและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ โดยจะจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอื่นๆ เช่น ผู้โฆษณา

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าใครกำลังเยี่ยมชมหน้าหนึ่งๆ กำหนดความถี่ในการเข้าชมหน้าหนึ่งๆ กำหนดว่าไซต์ใดเป็นที่นิยมมากที่สุด และตรวจสอบการใช้งานไซต์

คุกกี้ของบุคคลที่สามใช้เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้เข้าชม ตลอดจนควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์โดยรวมและการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เซสชันใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเพจ เพื่อให้คุณสามารถดึงเพจกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เซสชันจะสิ้นสุดลงและคุกกี้จะถูกลบ

คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจัดเก็บค่ากำหนดของคุณและเพื่อจดจำคุณในการเข้าชมครั้งต่อไป

คุกกี้ที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง: เราจะวางเฉพาะคุกกี้ที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้และจดจำการตั้งค่าของคุณผ่านคุกกี้ที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมคือหน้าที่เข้าชมและระยะเวลาเซสชันของผู้ใช้ เราหวังว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้ หากคุณไม่ยอมรับการวางคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกบล็อก

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ช่วยให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ได้ (แม้ว่าคุณจะไม่ต้องการยอมรับก็ตาม) เราไม่ได้ควบคุมการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้รับมอบฉันทะที่ให้บริการวิเคราะห์เว็บสำหรับเว็บไซต์ หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ โปรดปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่เพื่อปิดใช้งานคุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้ฟังก์ชันทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดใช้งานคุกกี้ส่วนใหญ่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบบริการด้านเทคนิคของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีดูว่าคุกกี้ใดได้รับการตั้งค่าและวิธีจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ www.cookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ( Analytics) ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Inc. (Google) Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไร Google ใช้สถิติโดยรวมเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์อย่างไร Google อาจให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ Google หรือบุคคลที่สามต้องประมวลผลข้อมูลนี้ในนามของ Google คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่นี่

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้การป้องกันความปลอดภัยด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้จากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต และการประมวลผลรูปแบบอื่นที่ผิดกฎหมาย เราใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ไฟร์วอลล์และการเข้ารหัส และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มหรือเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ จะมีการใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (HTTP ผ่าน SSL หรือที่เรียกว่า HTTPS) ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนส่ง ข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองแต่มีให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปลอดภัย 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของคุณในลักษณะที่ตลาดยอมรับได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ไต้หวันอายุ 20 ปี) ก็ต่อเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายคนใดคนหนึ่งของพวกเขาได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และได้รับลายลักษณ์อักษรจากพวกเขาแล้ว ได้รับอนุญาตก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (20 ปีในไต้หวัน) จึงจะสร้างบัญชีกับเราได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง: ผู้ใช้เว็บไซต์ควรตรวจสอบนโยบายเป็นระยะเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขในวันที่ดังกล่าวข้างต้น นโยบายนี้สามารถบันทึกหรือพิมพ์โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้านี้

ติดต่อ – สิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณไม่ต้องการติดต่อ เราผ่านการตลาดโดยตรง โปรดติดต่อเราทางอีเมลด้านล่าง นอกจากนี้ เมื่อมีการร้องขอ เราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถแก้ไข แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา เราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในไฟล์ไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับชื่อของผู้เข้าชมเท่านั้น ตาม PDPO เรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณในการดำเนินการและดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูลของคุณ

รายละเอียดการติดต่อ: byodesignhk@gmail.com

อัปเดตล่าสุด - 01 พฤษภาคม 2022

คุ้กกี้. org หรือ www. ทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้ org

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็น Google Inc. (Google) บริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไร Google ใช้สถิติโดยรวมเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์อย่างไร Google อาจให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ Google หรือบุคคลที่สามต้องประมวลผลข้อมูลนี้ในนามของ Google คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่นี่

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้การป้องกันความปลอดภัยด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้จากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต และการประมวลผลรูปแบบอื่นที่ผิดกฎหมาย เราใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ไฟร์วอลล์และการเข้ารหัส และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มหรือเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ จะมีการใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (HTTP ผ่าน SSL หรือที่เรียกว่า HTTPS) ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนส่ง ข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองแต่มีให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปลอดภัย 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของคุณในลักษณะที่ตลาดยอมรับได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ไต้หวันอายุ 20 ปี) ก็ต่อเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายคนใดคนหนึ่งของพวกเขาได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และได้รับลายลักษณ์อักษรจากพวกเขาแล้ว ได้รับอนุญาตก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (20 ปีในไต้หวัน) จึงจะสร้างบัญชีกับเราได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง: ผู้ใช้เว็บไซต์ควรตรวจสอบนโยบายเป็นระยะเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขในวันที่ดังกล่าวข้างต้น นโยบายนี้สามารถบันทึกหรือพิมพ์โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้านี้

ติดต่อ – สิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณไม่ต้องการติดต่อ เราผ่านการตลาดโดยตรง โปรดติดต่อเราทางอีเมลด้านล่าง นอกจากนี้ เมื่อมีการร้องขอ เราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถแก้ไข แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา เราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในไฟล์ไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับชื่อของผู้เข้าชมเท่านั้น ตาม PDPO เรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณในการดำเนินการและดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูลของคุณ

รายละเอียดการติดต่อ: byodesignhk@gmail. com

อัปเดตล่าสุด - 1 พฤษภาคม 2022